Festival de Almada

O mes de xullo, a a cidade portuguesa de Almada vólcase co teatro. A “festa do teatro” naceu fai 40 anos grazas ao empeño dos veciños e a Companhia de Teatro de Almada por manter viva culturalmente unha cidade obreira á sombra de Lisboa.

https://festival.ctalmada.pt/