Centro Dramático Galego

Dependente da Agadic, o Centro Dramático Galego (CDG) é unha unidade de produción e creación que nace no 1984 co obxectivo de normalizar a lingua no teatro. Busca ser un referente e un apoio para a creación dramática en Galicia.

http://centrodramatico.xunta.gal/cdg/